Dit is de payoff

Waarom De Praktijk Nijmegen?

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, met niet aangeboren hersenletsel of een andere beperking wonen steeds vaker zelfstandig in de wijk. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek, zoals psychische- en gedragsproblematiek, niet verwerkte trauma’s of angststoornissen waardoor mensen in een isolement kunnen raken, onvoldoende zelfzorg kunnen organiseren en gezondheidsproblemen ervaren. De Praktijk Nijmegen is er voor vragen van mensen met complexe problematiek én hun netwerk, die geen rechtstreekse toegang hebben tot, maar wel behoefte hebben aan, specialistische zorg.

De Praktijk Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen de zorgorganisaties Driestroom, Pluryn en de AVG Praktijk. 

 

Wat biedt De Praktijk Nijmegen?

De Praktijk ondersteunt professionals in de regio Nijmegen (lokale toegangspoorten, 1e en 2e lijn) met kennis over complexe zorgvragen van kwetsbare mensen met een beperking in de samen redzaamheid. Dit doet zij in de vorm van het aanbieden van een specialistische hulplijn, waar deze mensen (en/of hun netwerk) terecht kunnen voor advies, consult en screening. Als naar aanleiding van de screening blijkt dat er diagnostiek en/of behandeling nodig is, dan is het ook mogelijk om de zorgbemiddeling en de behandeling via De Praktijk Nijmegen te laten verlopen. Een zorgmakelaar zorgt ervoor dat de juiste expertise binnen de samenwerkende zorginstellingen beschikbaar wordt gemaakt voor de diagnostiek en/of behandeling die de cliënt nodig heeft. De volgende specialisten zijn aan De Praktijk Nijmegen verbonden:

  • (GZ)-psychologen / orthopedagogen
  • Artsen Verstandelijk Gehandicapten
  • Psychiater(s) 
  • Vaktherapeuten
  • Paramedici

De diensten worden geleverd uit naam van De Praktijk Nijmegen. Dit doen wij monodisciplinair waar mogelijk en multidisciplinair waar nodig. Onze specialisten zijn werkzaam in de Regio Rijk van Nijmegen. Wij beogen de diagnostiek en/of behandeling zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de cliënt te laten plaatsvinden.

Er is ook een folder m.b.t. diagnostiek en behandeling via “De Praktijk”.

En een filmpje: https://youtu.be/fZrY5c3vDkM

De partijen in het samenwerkingsverband voldoen aan alle wet- en regelgeving. Behandelaren doen voor wat betreft de Wkkgz een beroep op hun eigen moederorganisatie indien nodig.
In het kader van behandelingen in de GGZ beschikt Pluryn over een kwaliteitsstatuut GGZ. Wilt u dit inzien, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Pluryn

 

Hoe werkt De Praktijk?

Zorgverleners uit de wijk stellen hun specialistische vragen aan een klantenbureau medewerker van De Praktijk Nijmegen en vullen het aanmeldformulier in. Binnen 4 weken neemt een 'screenings medewerker’ contact op met de zorgverlener. Deze medewerker (meestal een GZ psycholoog) zet een duidelijke hulpvraag op papier en koppelt deze terug. Het advies m.b.t. de hulpvraag en bijbehorende normering gaat naar de betreffende partij die hiermee aan de slag gaat. Als de financiering rond is bemiddelt De Praktijk Nijmegen in de zorg en selecteert een zorgmakelaar een specialist uit de deskundigenpool van de samenwerkende zorgorganisaties en zorgt ervoor dat de diagnostiek en/of behandeling zo snel mogelijk start.

Financiering

De diagnostiek en/of behandeling wordt doorgaans gefinancierd vanuit de Jeugdwet of de Wlz. Soms wordt er gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. De zorgmakelaar van De Praktijk Nijmegen kan adviseren bij de aanvraag van de juiste financiering.

Aanmelden?

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Let er op dat je de juiste gegevens/rapporten mee stuurt bij je aanmelding (zie aanmeldformulier). Als je vragen hebt over de aanmelding kun je telefonisch contact opnemen via 088 - 7795020 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar). Het faxnummer van De Praktijk is 088-7792002.

Aanmelden kan alleen als je in één van de gemeenten van de regio Nijmegen woont. 

Wachttijden

De wachttijden worden weergegeven in het aantal weken voor de periode tot en met 31 oktober 2019.

Zorg  Regio Nijmegen Wachttijd t/m Wachttijd t/m
screening behandeling
Ambulant Jeugd behandeling 4 8
Ambulant Jeugd diagnostiek 4 8
Ambulant Volwassenen behandeling 4 10
Ambulant Volwassenen diagnostiek 4 10

De wachttijd hangt samen met de vorm van financiering van de behandeling (Jeugdwet, Zvw of Wlz). Met de zorgverzekeraars (Zvw) is afgesproken dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek (screening) krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf deze intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Behandeling in de Wlz wordt eerst beoordeeld door het CIZ. Zij hebben momenteel een wachttijd tot 6 weken voor het wel/niet toekennen van de financiering, waardoor de wachttijd bij De Praktijk ook langer is.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]